Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen weelderigen plantengroei. Onder den helderen sterrenhemel, die langzamerhand al lichter werd, lag het landschap volkomen in het donker. Toen de dag aanbrak waren zij reeds boven, op de kale hoogten van den Libanon aangekomen. Dit was voor Nell Harven, die met haar vader den vorigen avond met de boot van Europa aangekomen was, eene teleurstelling.

De ruiten der raampjes werden vochtig en beslagen; een kille, grijze wolkendeken hing laag boven den berg. Hier en daar kwam een witgekalkte, koepelvormige hut te voorschijn; of een afgelegenMaronitenklooster *), dat haar als dichtgemetseld en uitgestorven toescheen. Bibberend rolde zij zich in haar reisdeken en trachtte te slapen; maar het horten en stooten van het voertuig hield haar klaar wakker.

Er was nog iets dat haar hinderde: zij wist niet of dokter von Blumenbach, die juist tegenover haar zat, haar aankeek of niet. Wel hield hij zijn gelaat naar haar toegekeerd, maar de groote donkere brilleglazen verborgen zoo volkomen zijne oogen, dat men zelfs niet met zekerheid zou kunnen zeggen, of hij sliep dan of hij wakker was.

1) De sekte der Maroniten heeft hare meeste bezittingen op den Libanon. Haar Hoogepriester woont in het klooster Kenóbin, op den Libanon. Vert.

Sluiten