Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blumenbach, die bij het poststation door zijn Servischen vriend, een dikke heer met een fez. werd afgehaald, dankte beleefd voor het aangenaam gezelschap op reis en verzocht reeds den volgenden dag een bezoek in Hotel Dimitri te mogen brengen.

Nell verzekerde hem dat hij welkom wezen zou.

Tot hare verrassing ging Emin ook naar het hotel.

Zijne woning lag in een der verwijderde stadgedeelten en aangezien de poorten tusschen de verschillende wijken reeds bij het invallen der duisternis gesloten werden en hij buitendien geen lantaarn bij zich had, gaf hij er de voorkeur aan, om dien nacht in het hotel te blijven.

De vroolijke portier, wiens broek aan beide bovenbeenen tot aan de knieën zoo bol stond, alsof er onder iedere helft een crinoline zat, ging den reizigers met een groote lantaarn voor. Na eenige minuten tusschen lage, bruingrijze, met luiken gesloten en schijnbaar onbewoonde, huizen te hebben geloopen, stonden zij op de plaats van het hótel.

Harven die vermoeid was en die na eenige inspanning meer dan anders hinder had van pijn in zijn voet, ging aanstonds naar zijne kamer. Hij wenschte Nell, zooals gewoonlijk goeden nacht met een kus op het voorhoofd en liet haar verder doen wat zij wilde, zooals de Amerikanen met hunne volwassene dochters, die eigenaardig zelfstandig optreden, plegen om te gaan.

Sluiten