Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eer hij de zaal verliet bestelde hij nog met een spotzieke trek op zijn gelaat en zoo bedaard alsof hij zich in een Londensch kosthuis bevond, een kop thee in zijne kamer.

Met de ongedwongen kalmte en deftig-onverschillige houding der Amerikaansche jonge dame, stapte Nell de eetkamer binnen, ging aan de lange, gedekt staande tafel zitten en verdiepte zich in het bestudeeren van de spijskaart.

Emin nam op eenigen afstand van haar aan de overzijde van de tafel plaats en bestelde sterke koffie en een toespijs, die hoofdzakelijk uit rijst met suiker scheen te bestaan.

Geen van beiden sprak een woord.

Sluiten