Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En daar zag zij nu dien heer met de blanke huid in zwarten rok en dito pantalon op een stoel zitten, met een papieren waaiertje in zijne blanke, vrouwelijk-fijngevormde hand.

Indien zij in het noordelijk Europa geweest was, zoude zij waarschijnlijk strak op haar soepbord hebben getuurd om aldus een moeilijk onderdrukten glimlach te verbergen. Thans bewoog zij zich met de volmaakte zelfbeheersching eener Amerikaansche. Met de kalme waardigheid eener vorstin gebruikte zij haar maal, ontdeed de visch van graten zonder een mes te gebruiken en schonk haar wijnglas halfvol met „v i n o d'oro," den wijn van den Libanon.

Toch vloeide er Europeesch bloed door hare aderen. Haar overgrootvader was een arme Scandinaviër geweest die in zijn jeugd naar Amerika was verhuisd en daar zijn fortuin had gemaakt. Hare moeder was eene fransche dame geweest, afkomstig van Toulon. Haar karakter aardde naar dat van hare moeder. Zij had de levendige gedachten-overgangen en de lichtontvlambare gevoelens van de frangaise geërfd. Dit onderscheidde haar wezenlijk van hare vrouwelijke landgenooten, wier gedachten gewoonlijk berekening, en wier genegenheden meestal op dollars gemunt waren. Hare opvoeding was intusschen zoo volkomen Amerikaansch geweest, dat men bij een oppervlakkige kennismaking met deze fiere jonge dame moeilijk ge-

Sluiten