Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nell zag in het uur van vertrekken naar Damaskus een belangrijk feit in haar leven.

Juist omdat zij met zulke hoog gespannen verwachting hier gekomen was, speet het haar dubbel zich tot op dit oogenblik zoo teleurgesteld te zien. Intusschen hoopte en vertrouwde zij vast op morgen; en onder het soupeeren verdiepte zij zich in gissingen omtrent hetgeen de dag van morgen opleveren zoude.

Toen zij haar tamelijk uitgebreid avondmaal gebruikt had en haar servet op de tafel legde, stond Emin geheel onverwacht van zijn stoel op.

Hij haalde een tabak-zakje van rood safiaanleer te voorschijn en begon eene cigarette te rollen. Bij het uitpakken van de tabak zag Xell een fraaier) diamant aan den pink zijner rechterhand glinsteren, als een vonk. De steen schitterde zoo alsof er reeds vuur in de zeer dun gesneden taltak gevallen was, die met lange reepjes den zak vulde.

Toen de cigarette gerold, en aan het daarvoor gereed staande licht aangestoken was, liep hij de eetkamer door en bleef, toevallig, stil staan voor een geopende piano; het was een gewoon Europeesch instrument dat zijn weg hierheen, naar de stad van den gebedenuitroeper en de met parelmoer ingelegde luit, had gezocht. Ware de oude Harven erbij geweest, dan zoude hij stellig zijn notitieboek ter hand genomen en daarin opgeschreven hebben:

Sluiten