Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam maar zeker, het eene jaar uit en het andere jaar in, den eenen dag voor en den anderen dag na, de Christenen te bevoordeelen op kosten der mahomedanen.

Het geheim van het beroemde damaskener wapensmeden had Timur naar Samarkand en Chorasan overgebracht. De zes honderd vergulde lampen uit Yélid's moskee had Omar ibn Abd el-Aziz tot munten laten omsmelten.

Het gevoel van onafhankelijkheid, de eer, hadden de Turken naar Stamboul medegenomen. De Franken hadden de kunst hunner zijde-we vers, goudsmeden en houtsnijders leeren naapen. Op de werkplaatsen dei- inboorlingen lagen de hamers te verroesten; de weefstoelen hoorde men er niet; en avonturiers uit het Westen stegen uit den grond op als wormen uit een verrottend lichaam. De Oriënt was een vergiftigde beek gelijk. Wie er voorbij wandelden en zich tot een blik in de beek bepaalden, vonden het water helder en verleidelijk. Zij die dagelijks dronken uit die heldere beek werden ziek en verkwijnden. —

Nell luisterde slechts met verdeelde aandacht naar zijn verhaal; ten naastenbij zooals een man luistert naar een schooljongen, die met groote woorden en overdreven gelijkenissen vertelt van een gevecht met sneeuwballen.

Hij stoorde zich hieraan niet, maar sprak door; en zijn pathos klom voortdurend als een accelerando in

Sluiten