Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met parelmoer waren ingelegd; lansen, harnassen uit Perzië en koperen schotels uit de dagen van Bibars. Ginds schitterden tafelstukken van koper en groote koperen bladen en fraaie, kleine, lage tafeltjes uit ceder- en sandelhout, keurig gesneden. Hier blonken de sierlijke kannen van zilver of koper waarin de bediende na eiken maaltijd het waschwater aanbiedt, een met gouddraad en zijden bloemen geborduurde handdoek over zijn arm dragend. Zulk een handdoek mag men maar eventjes met zijne vochtige vingertoppen aanraken; er de handen behoorlijk aan af te droogen wordt hier als eene ongemanierdheid afgekeurd. —

Bij een ander werden met goudgeborduurde hoofddoeken van gestreepte zijde te koop aangeboden, mitsgaders witte zweetdoeken, roode fez en bruin wo en kapjes, die er als leemen potten uitzien. Bonte kleedjes lagen opgerold en in groote pakken gebonden. De sieraden en de edelgesteenten uit den goudsmid swinke werden zeer voorzichtig weggeborgen en opgesloten,

evenzoo als de vrouwen.

Daar zag men ook lange, met blauwe of roode zijde

en gouddraad omwoelde pijpenroeren van den kurk-eik gesneden. Sommige hadden eene lengte van vier voet maar de pijpenkop van gebrand leem was daarom toe niet grooter dan een kinderhand. Die pijpen deden onwillekeurig denken aan de vrouwenfiguren van oude meesters, die op een lang lijf een bijzonder klein hoofd dragen.

Sluiten