Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkocht en gekocht. Naast de prachtige, in bonte kleuren schitterende stoffen in de bazars, schenen deze vodden wel verwelkte, onder de voeten vertreden bloemen naast versch geplukte. Hier stonden de neergetrapte pantoffels der Christenen broederlijk naast elkander met de muilen der Mahomedanen en naast de lage schoentjes der Beduïn-vrouwen, welke zij van hunne echtgenooten op den trouwdag ontvangen hadden. Deze oude kleeren te dragen stond vrijwel gelijk met een huwelijk aan te gaan met oude weduwen: men kreeg zijn pakje te dragen waarom iedereen lachte, maar men verkreeg niets, dat wezenlijk verwarmde.

Tusschen eene rij lage huizen met roodbruine daklijsten met vensters, die sierlijk door kunstig gesneden houten hekjes werden beschermd, — soms ook wel door luiken, bereikten zij eindelijk den geheimzinnigen boekenbazaar dien zij aarzelend binnen traden.

Zij daalden verscheidene treden van een trap af alsof zij zich naar een grafgewelf begaven; naar een ondeiaardsch Damaskus, waar de groote mannen uit het verleden nog als schimmen voortleefden. De wandelaars hadden eene gemengde gewaarwording van verrukking, eerbied en vreeze.

Ginds, ver achter in het laatste gedeelte van den bazaar, kon men onduidelijk Vélid's moskée zien, dit grootste heiligdom der stad en een van de eerwaardigste en heiligste gebouwen van den Islam. Diep, half

Sluiten