Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belegerd hadden. Hij toonde hun" de meest verschillende voorwerpen, die hij op een steenen tafel had

opgesteld.

„Ziet eens," jubelde hij, „hier heb ik een echt Aiabisch hoofddoekje — uit Lyon! Verder een paar zijden blouses met fraai borduurwerk - uit een fabriek in het Kanton St. Gallen; en dan een sluier, de sluier van een kuische schoone uit den Harem — uit het Kanton Glarus. Maar zie, dit is eene echte Damaskenei dolk — 'let vooral op het fijne staal en op het weik uit Sheffield. En nu komt nog het beste van alles: — hier is een kroes echte Engelsche pale-ale - uit

Damaskus!"

Hij zette een spotachtig gezicht, keerde zich naar Mekka, legde zijne armen kruiselings over de borst en

déclameerde, een Arabier nadoende:

„O, Damaskus! Heerlijke bron van kostelijke dingen. Van uw water te drinken staat gelijk met het genot van vervalschte champagne: men verbeeldt zich de druiven van een vreemd land te proeven, en men drinkt bessensap van de struiken uit buurmans tuin.

Sluiten