is toegevoegd aan uw favorieten.

Endymion

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

passer bij het Servische Consulaat worden, want je bent een bovenste beste.

Van dien tijd zat Skander alle dagen op een stoel voor het Servisch Consulaat, gekleed in een met zilver geborduurd kort jasje, en leunend op een langen stok met een dikken zilveren knop — zonder te slapen. — Emin was reeds een paar dagen later bij Xell zijne verontschuldiging komen aanbieden. Blumenbachs onbescheidenheid had hem beleedigd. Als een van die dweepzieke mannen in den boekenbazaar diens onbedachtzame, hoewel onschuldige, plagerij had gesnapt, zou dit zeer onaangename gevolgen kunnen hebben. Emin verklaarde buitendien geenszins met dien christelijken avonturier te zijn ingenomen.

Over den boekenbazaar sprekende gaf Nelly haar wensch te kennen om een Arabisch boek van dichterbij te mogen zien.

Den volgenden morgen verscheen Emin met verscheidene Arabische werken onder den arm. Hij las daaruit voor en vertaalde oude Arabische verzen. Deze waren zeer eigenaardig, de meeste waren dichterlijk, vleiend en boeiend; sommige ongeregeld en schijnbaar slordig, maar schitterend van geest: enkele op Homerische wijze afgewerkt en sober, als de poëzie van dien Griekschen dichtervorst.

Harven luisterde met levendige belangstelling naar die voordrachten en van tijd-tot-tijd schreef hij iets in