Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis van Emin eene herhaling was van een Egyptischen tempel met een vijandig, vesting-achtig uiterlijk, een lichten voorhof en daarachter eene reeks van zonderlinge vertrekken. Toch vergat zij geen oogenblik dat zij vertoornd was op den god van dezen tempel en dat zij hem dit maar dadelijk te verstaan moest geven.

De Wachter der Leliën zette twee stoelen voor de heeren gereed en een koffietafel van cederhout met parelmoer ingelegd. Vervolgens noodigde hij Nelly met eene handbeweging uit, hem door eene zijdeur te volgen.

Ten hoogste verlegen en niet in staat om hem iets in het Arabisch, de éenige taal die hij verstond, te zeggen, gehoorzaamde zij werktuigelijk aan zijn wenk.

Toen zij aarzelende den drempel van een vertrek overschreed, bevond zij zich tegenover eene groep van jonge vrouwen.

Slechts met groote inspanning mocht het Nelly gelukken om althans uiterlijk hare kalmte en rustige houding te bewaren. Zij had er niet aan gedacht, bij een bezoek in Emin's woning, den Harem te zullen worden binnengeleid. Zij had zich ook nooit afgevraagd, of hij al dan niet gehuwd zoude zijn? Zij had verondersteld, dat hij alleen, of hoogstens met een paar dienstboden zou wonen en haar en haren vader eene reeks van verlaten kamers zoude laten zien. Iets anders had zij niet verwacht.

Sluiten