Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam tot het besluit, dat het beste wezen zou, op zijn afscheidsgroet hoegenaamd niet te antwoorden. Op die manier zou zij het hem te verstaan geven dat zijne kussen haar hadden beleedigd en dat zijn voorstel tot een geheime ontmoeting bespottelijk was. Maar ondanks die voornemens overweldigde haar toch weder opnieuw een gevoel van innige sympathie met het Oosten. De stilte, de blauwe hemel boven haar, en het plassen der fontein, namen hare zinnen gevangen. Als zij hare stemming goed had kunnen begrijpen, dan zou zij tot de ontdekking gekomen zijn, dat wat den Oriënt op den duur betooverend maakt, niet bestaat, uit het karakter, niet gelegen is in de legende en in de karakteristiek die door de overlevering zoo trotsch genoemd wordt, Set zijn niet de bonte kleederdrachten en sieraden. De zaal van een Westerschen schouwburg, in Moorschen stijl, is gewoonlijk veel schitterender, dan het oorspronkelijke model, waarnaar men zich heeft gericht bij den aanbouw. Het leven der Oosterlingen is niet zoo schitterend, als men het wil laten schijnen in het Westen; en niet een op de duizend kromme sabels heeft een met edelsteenen versierd handvatsel. Het is dus niet zoo zeer de pracht die ons betoovert, maar het natuurlijke, primitieve leven in de open lucht, — de eenvoudigheid, die ons onweerstaanbaar aantrekt. Niet zoozeer het dichterlijke als wel het plastische; minder de Mahomedaansche cultuur, dan de weerglans van het verleden.

Sluiten