Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet. Waarom lachte zij niet hartelijk? Het was er juist iets naar. Als zij er maar toe kon besluiten, de geheele zaak kort en bondig, aan haar vader te vertellen, dan zou 't wel beter worden. Hij zou in een luid lachen uitbarsten. Daarna zou hij Emin, schertsend, ondei

handen nemen.

Maar had Emin zich eigenlijk wel zoo onbehoorlijk gedragen, als zij eerst dacht? Waren zijne manieren niet doorgaans bewonderenswaardig? Verrees hij naast Blumenbach, niet als een verhaal van Saladijn, vergeleken bij een Westersch praatje in een kleine stad ?....

Groote tranen welden in hare oogen op. Zij vroeg zich af, hoe zij zoo kinderachtig wezen kon, om te schreien? Niet dan na eene ernstige worsteling met zichzelf kwam zij in zoover tot kalmte, dat zij naar de eetzaal kon gaan en aan den maaltijd deel kon nemen.

Harven zat ernstig in gepeins.

Die geschiedenis met den Servischen afvallige kan ernstig afloopen," zeide hij. „Ik vrees dat wij stormachtige dagen te beleven zullen krijgen." —

Sluiten