Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had medegebracht. De lichtontvlamde fantasie der Oosterlingen gaf een paar vleugelen aan dat sprookje en het duurde niet lang of het praatje liep, dat hij die kist in het souterrain, achter zijne apotheek bewaarde, in een klein vertrek zonder ramen. Geen Arabier in de geheele stad twijfelde eraan, of dit vermoeden was zekerheid. Met dat geld in zijne kist wilde Rusland grooten invloed verschaffen aan de Grieksch-katholieke kerk te Damaskus, een invloed zoo machtig, als nog niemand ervan gedroomd had.

Blumenbach sprak die geruchten niet tegen. Hij had er, integendeel, blijkbaar schik in en trachtte ze dooi duistere toespelingen te bevestigen en te doen groeien. De Servische afgevallene en zijne twee kinderen, wier zaak zelfs in Yelid's Moskee werd bepleit, hadden in het huis van Emin hun toevlucht gezocht en gevonden. Hierom meende Blumenbach een meesterstuk te hebben geleverd nu hij Emin voor een geheelen nacht de stad had uitgejaagd.

Zoodra hij Emin met Harven de poort had zien uitrijden, was hij naar den Pacha gesneld en had bij hem aangedrongen om nu de gelegenheid waar te nemen en zonder dralen de kinderen van den Serviër uit Emin's woning te laten halen.

Hierin had de Pacha bezwaar en Blumenbach keerde onverrichter zake naar huis terug.

Hij was boos en lang niet gerust ook. Woeste be-

Sluiten