is toegevoegd aan uw favorieten.

Endymion

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onverstandig gehandeld had, toen hij juist zijne woning als een veilig toevluchtsoord voor Harven en Nelly had uitgezocht. Het was niet te ontkennen, toen hij hen had uitgenoodigd om hun intrek bij hem te nemen, was hij hiertoe verlokt door 't vooruitzicht om zooveel mogelijk in Nelly's gezelschap te zijn. Hij was begonnen zich voor haar te interesseeren.

Het opstootje op het plein was hem niet onaangenaam; immers hierdoor werd hij althans opgemerkt. Als hij nu de zaak ten beste kon schikken, dan was zijn fortuin gemaakt. En zijn fortuin te maken was het hoofd- zooal niet het éenige doel van Blumenbachs leven.

Voor de poort stond Skandar, in zijn wijden broek, op zijn staf geleund, onnoozel als een groot kind, zonder besef van 't dreigende gevaar.

Eenige oude, mahonykleurige, ongesluierde vrouwen, op bloote voeten, met bloote armen, en met het donkerblauwe hemd op de borst opengescheurd, lieten schelle, doordringende kreten hooren. Zij trokken afschuwelijke gezichten, scharrelden met de knokerige vingers boren hare hoofden in de lucht, en raapten het vuil van de straat op, om het tegen de muren van het consulaat te werpen.

Twee bijna naakte bedelaars, die aan den hoek van het huis in de zon lagen te slapen, werden door dat neervallende straatvuil gewekt. Zij verhuisden zeer kalm