Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zonder éen enkel woord te hebben gesproken, keerde hij ten slotte om en volgde hij Skandar zeer langzaam en bedaard. Uit geheel zijn wezen sprak de overtuiging dat deze vertooning een spel was, eene kleinigheid, die niets beters verdiende dan vergeten te worden.

Hij scheen de zaak volkomen voor afgehandeld te houden. De poort van zijne woning viel met een donderend geraas achter hem dicht.

Tien minuten later hield eene compagnie Turksche soldaten de wacht bij het Servisch consulaat; de mannen waren met scherpe bajonetten gewapend.

Sluiten