Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, nu door overspanning verslapt, lichaam tentoonspreidde, was in dien nacht bepaald geworden tot zijn geest.

„I k heb gezegd dat het geld zou worden bijeengebracht. I k zal de som leveren, als mijne geloofsgenooten in hunne zelfzucht daartoe niet in staat blijken. De wijze waarop is mijne zaak. Ik kan haar nu niet hier op het bord voor u uittellen — dat is ook volstrekt niet noodig — maar morgen, hoogstens overmorgen, bij het aanbreken van den dag, zal het geld hier zijn."

„Heilige, heilige man!" jubelde het onder de tulbanden.

Juist op dit oogenblik werden de minarets in de stad met een rooskleurig licht overgoten en de dag brak aan; het morgenlicht schitterde aan den wolkenloozen hemel boven de woestijn, waaraan hier en daar nog een enkele ster vonkelde, die niet besluiten kon om te verdwijnen.

Hij gaf order om al het kopergeld dat op het bord lag onder de bedelaars bij de poorten van Vélid 's Moskee te verdeelen. En hij stelde een dagorder op, die in alle koffiehuizen moest worden afgelezen.

Hij koos onder de aanwezigen twaalf mannen uit en verzocht dezen te blijven.

Zijn eerste keuze viel op Scheik Ibrahim en den jongen Ali; voor het overige zocht hij blijkbaar naar mannen met stevige armen. De anderen keerden naar huis

Sluiten