Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raad ik u als een oude vriend van uw meester, koop liever die zeldzaam fraai bewerkte sikkel. — Moge de koffie u wel bekomen!"

Moge zij u evenzoo goed bekomen, Abu Hassad. God vermeerdere je have en goed! — Wat is de prijs van zoo'n breekijzer?"

„De breekijzers van die soort zijn, met het oog op den daaraan besteeden arbeid tamelijk duur. Die prachtige sikkel zal ik u daarentegen voor een kleinigheid afstaan, voor den bespottelijk lagen prijs van vijftig para. Zie eens, hoe zij blinkt!.... Maar nu zullen wij rooken."

Abu Hassad liet wederom een kort bevel naar de overzijde der straat, tusschen de golvende tulbanden door, vernemen. Dadelijk daarna kwam een bronskleurige knaap met een metaal bord de geledigde kleine koffiekopjes afhalen, die op koperen onderstukken rustten, zooals eierdoppen op een eierstel. Vervolgens plaatste hij bij de voeten der beide onderhandelende vrienden, voor ieder zijn Nargileh en gaf hun de op een slang gelijkende, lange buis in de hand. De Nargileh of waterpijp geleek, nu zij half met water gevuld was, het meest op een fraai gevormde waterkaraf. Zelfs de stop der karaf werd vertegenwoordigd door den pijpenkop, die met korte tabak, waarop men een kooltje vuur had gelegd, gestopt was.

De Eunuque zette de koraal-roode buis aan zijne nog

Sluiten