Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwaze sommetje, van vijf tienfrancs-stukken — ziedaar!"

Dit scheen den Eunuque veel te duur.

„Eén tienfrancs-stuk was een fraai bod," zeide hij, „maar mijn Meester is royaal, daarom durf ik zooveel bieden."

„Maschallah! Eén tienfrancs-stuk voor zulk een ijzer! Maar je pijp is uitgegaan, broeder."

En ten derdenmale riep Abu Hassad een paar woorden naar de overzijde. De straat was nu vol vooruitschuivende en dringende menschen, maar toch verscheen aanstonds dezelfde bruine knaap van straks, met eene tang waartusschen hij een gloeiende kool droeg. Nadat dit vuur op zijne pijp was gelegd verdiepte de Wachter der Leliën zich in het genot van het heerlijk rooken.

Maar tehuis, in den rioolkelder zaten Emin en zijne mannen, met het angstzweet op 't gelaat, luisterend naar elke klank, die eenige overeenkomst had met den stap van den Eunuque.

„Nu — dus ik neem het breekijzer meê tegen betaling van éen tienfrancs-stuk!" zeide de Wachter op een beslisten toon; en hij stond op om te vertrekken.

„Eén tienfrancsstuk! Ge houdt mij voor den zot

Maar, loop nu niet dadelijk weg! Laat ons de zaak

overleggen. Ter wille van onze oude vriendschap zal ik den prijs tot vier tienfrancs-stukken verminderen. Die fijne sikkel daarentegen "

„Goed. Daar je mij éen breekijzer voor vier tienfrancs-

Sluiten