Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had uitgetrokken. Met een schop hadden zij er van te voren zooveel aarde uitgeschept als zij meester konden worden.

Ali werkte met een jeugdig vuur. Om de vier of vijf seconden zag men zijne met aarde gevulde spade voor de opening glijden. De spade schudde haar last af in de zeven, die geledigd werden, zoodra zij vol waren geloopen.

Toen Ali te vermoeid was en even moest rusten, werd hij door een van de anderen vervangen. De Eunuque bracht staven en planken waarmede men de onderaardsche gang, die zij met hunne spaden en hakbijlen ondermijnden, kon stutten.

Tegen het aanbreken van den dag waren zij reeds zoo ver gevorderd, dat zij berekenden onder het Servisch Consulaat te zijn. Om hieromtrent zekerheid te verwerven, zond Emin den Eunuque langs omwegen naar de smalle geplaveide straat boven hunne hoofden. Natuurlijk bleef hij ontzettend lang weg. Maar hunne berekening was juist geweest.

Thans begonnen zij meer in de hoogte te werken.

Omstreeks den middag staakte, de juist aan de beurt zijnde Arabier, zijn werk.

„Hier is de vloer," fluisterde hij, zijn bijl omlaag houdend.

Zij stieten en hakten nu uiterst voorzichtig de aarde weg. Langzamerhand ontdekten zij boven hunne hoofden

Sluiten