Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kippeneieren zoo groot! Er is een mengeling in dat stuk van het Oosten, van eenige opgewonden Kalifen en van den Oriënt onzer dichters, die ik moeilijk kan samenrijmen. Ik kan er niet bij!"

Blumenbach nam dit oordeel over de dichters bepaald kwalijk, en sedert kon er bijna niet meer over den Oriënt gesproken worden, of Nelly en hij begonnen te kibbelen.

Harven vergeleek schertsend den Oriënt bij het handvatsel van zijne kruk: in den zonneschijn blonk dit als zilver, maar in de schaduw vertoonde het zich in zijn ware hoedanigheid van eenvoudig staal; en dan nog niet eens zonder roestvlekken erop.

Maar onder die gesprekken werd Emin's naam volstrekt niet genoemd. Het was alsof men hieromtrent een stilzwijgende overeenkomst gesloten had. Men deed alsof hij niet bestond.

Een bezoek aan de badinrichting was een van Nelly's tijdverdrijven geworden. Toen zij er den eersten keer was heengegaan, had zij 't ook al mede gedaan om Blumenbach te plagen. Maar al spoedig herhaalde zij die bezoeken uit nieuwsgierigheid en ook omdat deze haai be\ ielen. Bijna alle de badende vrouwen waren Mahomedaanschen; de Christenen hadden er hier nimmer van gehouden, zich dikwijls te wasschen. Zij maakte de opmerking, dat zindelijkheid en Katholicisme zelden gepaard gaan. In Europa waren ook de Katho-

Sluiten