Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieken de vuilsten. De Protestanten zorgden er beter voor hun lichaam rein te houden. Met de uitbreiding van den kring der vrijdenkers nam het drukker gebruik van waschwater ook toe. Nelly begreep allengs, dat die praatjes over de onzindelijkheid van den Oriënt althans niet van toepassing waren op Damaskus. Dus werden ook de baden een punt van hare sympathie. Nelly had nu reeds zoo vele Arabische woorden gehoord en onthouden, dat zij zich desnoods verstaanbaar in die taal kon uitdrukken en ze verstaan kon ook. De Mahomedaansche vrouwen spraken gedurig over Emin ibn el-Arabi. Zij verhaalden in hoog opgeschroefde taal van zijne groote hoedanigheden; van zijn goedheid en van zijn moed. Zoo dood als men hem in het Servisch Consulaat veinsde, zoo leefde hij hier voor de verbeelding der vrouwen. En onbewust luisterde Nelly met genoegen naar dien lofzang. Zij genoot, zonder er zelf op te letten, van hun kinderlijk, maar vast en aandoenlijk vertrouwen op zijne macht. Zelfs werd hare opvatting van zijn gedrag jegens haar allengs ook gewijzigd. Een man van Emin's leeftijd zou in het Westen koeler zijn geweest; meer beredeneerd en meer verhard. Zij begon te begrijpen, dat Emin was: een jongeling in het uiterlijk van een man en dat hij met het oog daarop beoordeeld moest worden.

Toen het nu naar zonsondergang liep en het tijd werd om naar Yelid's Moskee te gaan, die hij haar wilde

Sluiten