Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Nelly vermeed de drukke straten. Zij ging de trap af, naar den geheimzinnigen boekenbazaar. Zij gevoelde een eigenaardige rilling over den rug en het berouwde haar bijna alleen de stad te zijn ingegaan.

Toen zij nu voor de groote, door de huizen die haar omringen gedeeltelijk verborgen, Moskee stond, wist zij niet goed hoe zij zich gedragen moest, om geen aanstoot te geven. Maar haar ondernemend karakter kwam haar nu goed te pas. Zij ging de hooge trap naar de poort Bab-el-Berid op, te midden der luid roepende bedelaars, bukte zich, om, onder het lederen voorhangsel der deur gaande, te kunnen binnen treden en stond op den drempel bij eene rij van wachtende pantoffels.

De Poortwachter stelde haar een paar lompe, groote, van riet gevlochten schoenen ter hand, die zij over hare laaisjes aantrok. Vervolgens ging zij verder, zorgende om met haar hoofddoek 't gelaat naar Oostersch ge-

Sluiten