Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare bogen in ernstigen hoefijzerstijl, gaf zij eene waardige vereeniging te zien van een antieken tempel, een Basilica en een Moskee, een Drieënigheid van drie verschillende geloofsbelijdenissen. Juist hierdoor maakte zij op den beschouwer een plechtigen indruk. Hier was eene hymne van Vrede en Vertrouwen, gegeven in steen en hout. De antieke zuilen vertegenwoordigden de koren; de hoefijzerbogen de fier omhoogstijgende tenor-klanken; en het, in zijn eenvoud, aandoenlijke dak een algemeen uitgebracht omhoogstijgend, „Amen" uit duizend kelen. De Moskee van Velid was oorspronkelijk niet alleen gebouwd op den grond van een Christelijke kerk, maar ook op dien van een heidenschen tempel; en een steenworp van den buitenmuur stond toen nog een triomfboog met fraaie Korinthische zuilen. Deze Moskee te zien, stond gelijk met het zien van Adonis, Mahomed en Christus, broederlijk, hand in hand zittende, op dezelfde bank.

Wat was het stil in dat overoude heiligdom, zoo plechtig en indrukwekkend stil, als in de woestijn. De tapijten namen eiken klank der voetstappen van de binnentredenden in zich op en zelfs een zacht fluisteren zoude hier ontheiliging der gewijde plaats geweest zijn. Voor de even sierlijk als rijk getooide bede-nissen lagen enkele Arabieren geknield, zeer zacht den God der stilte en der woestijn aanroepende. Het alledaagsche leven was buiten gesloten; slechts nu-en-dan drong een verwij-

Sluiten