Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in alles was hij anders; over alles oordeelde hij anders dan zij. Z ij was bedeesd in zijn bijzijn, maar als zij gescheiden waren kon zij het niet nalaten om zich met hem in hare gedachten bezig te houden. H ij had haar, op een kleinen afstand, spoedig vergeten, maar zoodra hij haar blank gelaat, haar schoon lichaam zag, bruiste zijne hartstochtelijke genegenheid voor haar op als een gloeiende lavastroom....

Een zachte maneschijn verbrak de duisternis en verlichtte de enge straten, die slecht geplaveide straten van Damaskus.

Weldra stonden zij voor de badinrichting. Boven de poort wapperde een vlag, ten teeken dat zij dien avond voor vrouwen geopend was.

Nelly reikte Emin hare beide handen. De vonk van warmte en hartelijkheid, die zij jarenlang onder haar koel uiterlijk in zich had gedragen, was ten laatste, door de Oostersche zon gerijpt, tot een lichte vlam aangewakkerd; en zij verbrak eindelijk de boeien deiterughouding.

Driftig greep hij hare handen om haar aan zijne borst te drukken, maar dadelijk liet hij ze weder los; want in de donkere poortgang achter haar, glinsterde een lichtstraal en eenige luid sprekende vrouwen kwamen uit de kleedkamer.

Nelly keerde zich nu ook om en verdween door de poortgang zonder afscheid van Emin te nemen.

Sluiten