Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te antwoorden. Zachtkens-aan kwam zij toch ten naastenbij op de hoogte van de zaak. Snel liep zij naar hare plaats terug en kleedde zich vlug aan.

Emin ibn-el-Arabi was de hoofdfiguur in de verhalen die in het badhuis de ronde deden. De Pacha had gevolg gegeven aan den wensch der gemalin van den Kadi. Hij had besloten nu bij tijds den brand te blusschen en daarom het kwartier der Arabieren, namelijk de poorten die daarheen leidden, bezet met soldaten. Hij was hiertoe gedwongen geworden door Blumenbach, die in een herhaald vinnig geschrijf voldoening had geëischt voor de beleediging het Servisch Consulaat door het gemeen ten deel gevallen. De afvallige Serviër en zijne kinderen waren reeds lang in 't vergeetboek geraakt. Niemand kende hem; niemand had hem ooit gezien. Hij had alleen de rol vervuld van de vonk die het stroo in den brand steekt. De twist was hoog opgevoerd tot een strijd tusschen het Westen en Damaskus.

Als eene der vrouwen ook maar in de verte vermoed had dat Nelly voorloopig Blumenbach's gast was, dan zouden zij haar voorzeker de oogen hebben uitgekrabt. Maar zij wisten volstrekt niet dat zij Blumenbach kende. Zij dachten dat zij in Hotel Dimitrie woonde en aangezien zij steeds met lof en bewondering over Damaskus gesproken had, beschouwden zij haar bijna als éene van haar kring.

Zij stelden haar dan ook vriendelijk gerust toen zij

Sluiten