Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken, als er te veel klachten over je inkomen. Daarom bewijs ik je nu een vriendendienst door je te komen waarschuwen. Vlucht!"

Eerst nu was het voor Emin volkomen duidelijk, dat hij voor den rechter gebracht, tot een gewonen dief en inbreker zou worden vernederd. Eerst nu begreep hij, in eens andermans huis te hebben ingebroken en daar te hebben gestolen en.... Hij dacht in de eerste plaats aan den diefstal. De moord was zoo onverwacht erbij gekomen, zoo haastig en zoo gemakkelijk gegaan. Het duurde nog lang eer het hem geheel duidelijk was dat hij, Emin ibn el-Arabi, den dienaar van een vreemdeling, verslagen had met een tegelsteen. Langzamerhand begon hij te begrijpen, dat hij zou zijn aangegeven bij het Gerecht, voor den moord, op den onnoozelen Skandar gepleegd. Hij had geen berouw over die daad; wel vreesde hij voor de gevolgen.

Hij bood den Kadi een sigarette aan, die door dezen werd aangenomen, hoewel hij als op spelden zat, voortdurend bang om gezien te worden bij den gevallen en ontslagen Volkstribuun. Ten slotte nog een aantal afscheidswoorden; men omhelsde elkander en de Kadi vertrok.

Nog een lange poos, nadat hij was weggegaan zaten de vier mannen zwijgende en rookende bij elkander. Het rumoer in de straten nam steeds toe. Eindelijk richtte Emin zich tot den Eunuque en zeide schamper:

Sluiten