Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Reeds vroeg werd Nelly den volgenden morgen door voetstappen en stemmen gewekt. Zij had weinig of niet geslapen. Zij was vermoeid en zenuwachtig en zij verlangde er naar het bed te verlaten.

Zij stond op, trok haastig haar kleederen aan en snelde naar de gang die de bovenverdieping van het Consulaat doorsneed. Bij de thans heerschende gisting lag het vermoeden voor de hand dat dit buitengewoon leven, op zulk een vroeg uur, den lang verwachten storm aankondigde.

Zij klopte aan de deur van Harven's kamer en zij verzocht hem zich dadelijk te willen kleeden en bij haar te komen.

Hij antwoordde dat hij reeds half gekleed was en aanstonds komen zou.

Tegelijk met Harven, die op zijne kruk leunend, de kamerdeur uit hinkte, verscheen Blumenbach boven aan de trap die naar de benedenverdieping leidde. Hij

Sluiten