Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de huizen verschaffen. Oostersche dieven gaan bij voorkeur over de daken, langs de muren of, als aardmannetjes, onder den grond door."

Met een licht in de hand stapte de Kadi het donkere laboratorium binnen. Skandar's lijk was een weinig terzijde geschoven en lag bedekt met een grove mat van palmbast.

„Zie maar! Heb ik 't niet goed begrepen'?" triumfeerde de Kadi. „Die zwarte ruit van den vloer is blijkbaar los geweest. Men ziet nog de losse kalk en het puingruis in de voegen er omheen."

Een half uur later was alles ontdekt en waren Scheik Ibrahim, Ali en de Eunuque in hechtenis genomen.

Bij het dadelijk begonnen verhoor weigerden Scheik Ibrabim en Ali volhardend om op de gestelde vragen te antwoorden. Met saamgebeten tanden en woest vonkelende oogen staarde Scheik Ibrahim zijne Rechters uitdagend en hoonend in 't gelaat. Als hij er kans toe had gezien zoude hij liefst eiken Christen de hersenen hebben ingeslagen, zooals Emin met die van Skandar had gedaan.

Ali was rustiger. Maar als hij in 't leven bleef; als hij jarenlang, dag aan dag, den mislukten strijd van den Islam tegen het Westen moest zien strijden, dan zou hij voorzeker ook eenmaal als grijsaard in den boekenbazaar zitten soezen, vervuld van een eeuwigen haat tegen Stamboul en tegen alles wat Europeesch was.

Sluiten