Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den en met de lange, met parelmoer ingelegde buks, of met hun werpspies, over den schouder. Dan volgden dromedarissen, op wier ruggen de Beduïenenvrouwen wiegelden, in hare tent-manden, die met zinoberroode zeilen beschaduwd en met vederbosschen versierd waren. Rondom dezen liepen negerinnen, gebogen slavinnen, met slependen gang en hijgend onder de gloeiend-heete woestijn-zon. De paarden aten zonder stil te staan, uit de voederzakken. Bruine meisjes wier geheele kleeding bestond uit een, tot op de voeten reikend hemd, liepen van de eene kameel naar de andere met houten emmers, om de dieren onder het voortstappen te melken. Daarna lieten zij den bak met schuimende melk van mond tot mond gaan om den dorst te lesschen. Hoog op de kameelen wiegelden oudere vrouwen, die er uitzagen als tooverheksen, tusschen een lederen zak met water en een katoenen zak met meel. Zoo, daar boven op de bochels der kameelen gezeten, kneedden zij vierkante broodjes en bakten deze op kleine potten met gloeiende kooien, zonder dat de marsch een enkel oogenblik van vertraging ondervond. Onafzienbare kudden van schapen en kameelen woelden het gele woestijnzand in wolken op en te midden van die wolk verscheen, op een fraai versierde kameel, die een vederbos tusschen de ooren droeg, de oude Scheik, ondanks de hitte gehuld in een pelsjas, die hij van een Arabisch koopman ten geschenke gekregen had.

Sluiten