Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u onverschillig zijn, dan zou ik later gaarne met u willen spreken over een onderwerp, dat voor mij van veel meer gewicht is."

„Welnu, laat hooren!" zeide Nelly, nog tamelijk afwezig met hare gedachten.

„Emin ibn el-Arabi is gisteravond gevangen genomen. De Eunuque, die vermoedde waar hij was, had zijne gevangenneming bijgewoond. Ik hoop maar, dat hij het antwoord op dien afscheidsgroet prompt zal hebben overgebracht."

Dit was het groote nieuws dat Blumenbach te vertellen had. Hij vervolgde, nu dit van het hart was, kalmer:

„Dezen morgen, reeds vroeg, hebben zij Emin naaide citadel gebracht. Ik denk dat zij 't proces met hem kort zullen maken, want de éenige die hem zou hebben kunnen redden, die arme ziekelijke Kadi, heeft vannacht den laatsten adem uitgeblazen. Hij is de eerste van mijne patiënten die gestorven is. Nu, éen moest de eerste zijn."

Verder kwam Blumenbach niet. Nelly maakte met hare hand een afwijzende beweging, alsof zij wilde zeggen:

„Ik wil er niets meer van hooren; spaar mij!"

Nu had hij voorzeker gevreesd, dat zij het bericht over Emin ernstig zoude opnemen: maar dat dit haar in zulk eene mate schokken zoude, had hij niet ver-

Sluiten