Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerlijk verdiende dollars. Blumenbach was in mijn oogen een ondernemend man en toen hij het mij duidelijk maakte hoe zijne toekomst van eene leening afhing, bezorgde ik hem zooveel geld als ik meende hem te kunnen geven, zonder te veel te wagen."

„Hahaha! Mijnheer Harven, ik heb al veel wonderlijks gezien sedert ik hier gekomen ben, maar dit is toch het dolste van alles. Dus — geld had de vent niet. Houdt u het ervoor dat hij werkelijk knap was op 't gebied van geneeskunde? Hij gebruikte maar twee geneesmiddelen: bruispoeder en 't klisteer."

„Goed, maar hij genas de zieken."

„Niet allen. De Kadi is den weg van alle wereldsche dingen opgegaan. Maar," — mijnheer Dimitri knipte ondeugend met de vingers — „men zegt dat de weduwe van den Kadi reeds getroost is geworden door Blumenbach. 2\u voorspel ik u — en ik voorspel altijd juist als het zulk een losbol van een Europeaan geldt — dat Blumenbach eer het jaar ten einde is met de weduwe trouwt; naar Konstantinopel verhuist; den rang van Pacha krijgt; en zijn leven eindigt als een groot, zeer groot man."

„Dan krijgen wij zeker ons geld terug, niet waar?"

„Natuurlijk! Dat wilde ik juist zeggen. Dus rijk is Blumenbach niet. Hoe hij dokter geworden is, weet niemand. Welk een ordelint hij draagt, weet niemand. Hoe hij Servisch Consul geworden is, weet niemand.

Sluiten