Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beklimt en de wederopstanding der vroegere blijmoedige opgewektheid verkondigt, dan — ik kan 't niet helpen maar dan moet ik onwillekeurig denken: „Geloof je waarlijk dat jij die zoudt kunnen doen herleven, jij met je aangezicht van een oud wijf?" Ja, zie-je, juist dat „oud-wijf-achtige," hoofdzakelijk dat, maakte mij tot den pessimist dien ik langzamerhand geworden ben. En toch is het, God vergeef me, onze p icht eraan te denken, dat wij oud zijn en dat wij ons als oude menschen moeten gedragen en ons leven in verhouding daarmede, moeten inrichten."

„Plicht? Hoe bedoelt u dat? Wat is plicht?"

„Ja, kindlief, plicht is niet eene zaak, die in de boeken beschreven staat en die altijd en voor allen dezelfde is. Plicht is de eisch, dien onze eigen volksaard in den tegenwoordigen tijd aan onze samenleving stelt; en aan dien eisch moeten wij gehoorzamen. En zeker gaat onze plicht als volk niet in die richting, dat hij ons zou laten terugstrompelen, naar een reeds overstegen berg; dat wij, die negentienhonderd jaren oud zijn opnieuw zouden gaan spelen als onbezorgde, gedachtelooze kinderen, zonder levenservaring."

„Ja — misschien hebt u daarin wel gelijk, vader. Ga in elk geval maar voort met spreken. Als ik naar u kan luisteren, ontsnap ik althans zoo lang aan mijne eigene gedachten."

Harven vermeed opzettelijk om den naam van Emin

Sluiten