Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LEERPLICHTWET

(WET VAN 7 JULI 1900, STAATSBLAD N". 111)

en

DE DAARBIJ BEHOORENDE UITVOERINGS-MAATREGELEN,

met

AANTEEKENINGEN ONTLEEND AAN DE SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE GEDACHTENWISSELING TUSSCHEN REGEERING EN STATEN-GENERAAL,

door

MR. A. K ER DIJK,

Voorzitter der Commissie ran Rapporteurs over de Leerplichtwet. MET EEN OVERZICHT DER RECHTSPRAAK TOT 15 MAART 1902,

door

MR. J. VAN DROOGE.

Haarlem — H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 1902.

Sluiten