Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schorsing van liet — op de school is een geldige reden van tijdelijk schoolverzuim, art. 12 onder |0, blz. 39.

controle op het huis—, art. 25.

blz. 81 vlg.

bijzondere scholen, die met huis— worden gelijkgesteld, art. 25 al. 7. blz. 84.

gelegenheid tot het genieten van herhalings—, art. 34 al. I, blz. 92-93; karakter van het herhalings—, blz. 94-95; omvang van het herhalings—, art. 34 al. 2. blz. 99-100: regeling van het herhalings- , art. 34 al. 3 en 4, blz. 97 vlg.: bevoegdheid van onderwijzers bij het herhalings—, blz. 96 97; toezicht op het herhalings—, blz. 95-96: sehoolgeldhefting voor herhalings—, blz. 95; kosten van het herhalings—, blz. 93; rijksbijdragen en subsidiën voor openbaar en bijzonder herhalings—, t. a, p.; invoering van het herhalings—, blz. 109 en 110. onderwijzer

de huis— moet mede-onderteekenen de verklaring aan den burgemeester omtrent huisonderwijs, art. 4 al. 5. blz. 16.

de — der klasse inoet mede-onderteekenen de mededeelingen aan den schoolopziener omtrent verzuimde schooltijden, art. 19, al. 5, blz. 65.

ongesteldheid.

zie bij: ziekte.

oproeping.

— van den aansprakelijken persoon door de commissie tot wering van schoolverzuim, art. 20 S 2 al. 2. blz. 68 en art. 21 § 2 al. 2.

— van kinderen, die huisonderwijs genieten, door den schoolopziener voor het in te stellen onderzoek, art. 25 al. 2, blz. 83.

ouders.

zie bij: aansprakelijke personen, overtredingen.

de strafbaar gestelde feiten wor¬

den beschouwd als —, art. 32. plaatsgebrek.

— op de scholen is een reden van vrijstelling, art. 7 onder 4°, blz. 25-27.

politie.

wanneer de — bevoegd is om kinderen naar het hoofd der school te brengen, art. 29, blz. 88. relatief schoolverzuim.

wanneer er — is, art. 6 onder 2°, blz. 17.

administratieve behandeling van —, art. 21. § 13. blz. 71. register.

— van tijdelijk schoolverzuim te houden door den schoolopziener, art. 17 al. 2; voorschriften omtrent dat register, art. 17 al. 3, blz. 06.

proces-verbaal.

— door den schoolopziener wegens tijdelijk schoolverzuim, art. 21 S 4 en § 6, blz. 73.

— door denzelfde wegens nietnakoming der voorschriften omtrent huisonderwijs, art. 25 al. 6.

registratie

vrijstelling van de formaliteit van —, art. 33 al. I.

schippers.

zie bij: zwervelingen.

school.

wat deze wet onder een lagere —

verstaat, art. 2 al. I, blz. 6. of voorbereidende klassen deel uitmaken van een lagere—,bl. 13-14. subsidieering van verplaatsbare

—en, blz. 19.

het bezoeken eener —, die geacht wordt tot het lioogei of middelbaar onderwijs te behooren, is een reden van vrijstelling, art. 7 onder 2° : welke —en daartoe behooren, blz. 21.

overwegend bezwaar tegen het onderwijs op de —en is een reden van vrijstelling, art. 7 onder 3° jcto art. 10 al. I, blz. 22-25 en 32-34.

tijdelijke sluiting van de — of schorsing van het onderwijs op — is een geldige reden van

Sluiten