is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerplichtwet (wet van 7 juli 1900, staatsblad no. 111) en de daarbij behoorende uitvoerings-maatregelen, met aantekeningen ontleend aan de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling tusschen regeering en staten-generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEMR1NT E.

SCHOOL.

Openbaar of ^zonder.

p! j Getal

^ | leerlingen.

Gezamenlijk getal

schooltijden.

VERZUIMDE SCHOOLTIJDEN.

GEOORLOOFD. | ONGEOORLOOFD

Gewettigd.

I

Wv. T. L

Totaal.

Met verlof.

jZ. G.A.F. 0. W. AV.

Totaal. i

Verschoond of gewettigd verklaard.

I

Z. G. A. F. 0. W.

Totaal.

Algemeen totaal.

V. H. z. G. A. F. 0. W. or.

I I 1 I

Totaal.

Totaal verzuimde schooltijden.

i i li I si i (1> I i I

I

I

i

I i

den 19

De schoolopziener in het

(1) In te vullen do maand, welke opgave in het midden der tabel ook arrondissement

vorder behoort te geschieden onmiddellijk boven de opgavo betreffondo eone volgende maand