Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behoort bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 29 November 1900, n°. TOOI2, afd. Onderwijs.

Mij bekend. Be Secretaris-Generaal, (geteekend) Dijckmeester.

No. 5530bis'

Afd. Onderwijs.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

Overwegende, dat volgens artikel 80 der Leerplichtwet de lijst en de mededeeling, bedoeld in artikel 18 dier wet, worden ingericht naar door den Minister, met de uitvoering van de wet tot regeling van het lager onderwijs belast, vast te stellen modellen ;

Heeft goedgevonden:

Voor de lijst, bedoeld in artikel 18, eerste lid, en voor de mededeeling, bedoeld in artikel 18, vierde lid, der Leerplichtwet vast te stellen de bij deze beschikking behoorende modellen.

's Gravenhage, 15 September 1900.

(geteekend) H. Goeman Bokgesius.

Model A.

Gemeente: Arrondissement:

LIJST, bedoeld in artikel 18, eerste lid, der Leerplichtwet, van de kindéren, die zich op 1 Januari 19 . . in de gemeente bevonden en die in den loop van dat jaar den leeftijd van 7 tot 18 jaar bereikt hebben of zullen volbrengen;

met aanteekening van de kinderen van bovengenoemden leeftijd, die zich in den loop van het jaar in de gemeente komen vestigen, die daar in den zin van artikel 8 der Leerplichtwet verblijt houden, die de gemeente verlaten, die van plaats van werkelijk verblijf binnen de gemeente veranderen of die overlijden.

Sluiten