Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer.

Volgnummer van de voriire iaarlilst. i

) NAMEN. VOORNAMEN.

GESLACHT

Datum van

j geboorte.

Ambtshalve inschrijving.

I

Plaats van werkelijk I Datum, waarop

verbl«f, en indien | Datum, waarop I Itedon j het kind, b(j Biironder. die plaats is gelegen het kind op afschrijving,

in een ander arron- I de school heeft yan j yoor (j(, eers^,

dissement, dan [plaats genomen maal de school ,1(ldBn

waartoe de school j of heeft mooten j afschrijving.! niet meer heeft neae bohoort, opgave van plaatsnemen. | bezocht,

dat arrondissement.

1 la ï 3 4 5 C 7 ! 8 j 'J ' 10 ; 11

! 1 !

I • I

I I —

1

.

(/ie het vervolg van dit model op de volgende bladzijde.

I I

Sluiten