Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19 Dec. 1900. Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin g der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

enz., enz., enz.

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit van 19 December 1892^ (Staatsblad No. 284);

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Ny verheid van 15 December 1900, No. 4154, P. en T.,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Vrijstelling van port te verleenen voor de briefwisseling over dienstzaken van de commissiën tot wering van schoolverzuim in dezelfde gemeente onderling, met het bestuur der gemeente, de binnen de gemeente werkzame arrondissements-schoolopzieners en hoofden van openbare en bijzondere scholen, alsmede voor de briefwisseling over dienstzaken van de leden derzelfde commissie onderling.

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.

's Gravenhage, den 19 December 1900.

» (geteekend) WILHELMINA.

De Minister van TWaterstaat, Handel en Nijverheid,

(geteekend) C. Lely.

27 Dec. 1900. Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin 37, der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

enz., enz., enz.

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit van 19 December 1892 (St-aatsblad No. 284);

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 22 December 1900, No. 4275, Posterijen en Telegraphie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Vrijstelling van port te verleenen voor de verzending van de uit-

Sluiten