Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp.

Gewijzigd Ontwerp.

rr kreB"=nw»eti ssffiri -

de voorbereiding ver genoeg 1» g

te kunnen «vedrgaa^gemeene beschouwingen is in deze Memorie eene

globale becijfering van an het lager onderwijs behouden

* Dat art. 81 der wet tot regeding[ van1 B <k invoenng van

moet blijven kan nlf " ^ aard der zaak de indirecte leerplicht directen leerplicht moet vervaiien. Over het onvoldoende

r onb^rr «K ï boven reeds het een en ander in

het midden gebracht. merkt is tegen den wensch van

Wat in het Voorloopig Verslag ^ ya/het lager onderwijs

enkele leden, om art. - over te nemen, kan de onder

met eenige uitbreiding in deze d bedoelde verbodsbepa-

f""u- *m

rt£'ïïÖ#St-'» "d cen afe"n<kr",k

artikel te maken, kan niet worden ingezien.

Sluiten