Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de Grondwet, uit haar zelve beoordeeld, openbaart , na eene herziening voortduren. Wij hebben van onze geschiedenis niet geleerd, in staalkundige beschaving bij eenig volk achter te blijven.

Bovenal echter zal het onderzoek de oefening der Grondwet treffen. Heeft zij tot dm verre gewerkt zooveel zij kon en behoorde ? Eene verbetering der letter ware onvruchtbaar zonder verlevendiging en volmaking der praktijk. De Grondwet mag niet een loutere vorm, zij moet eene nationale kracht wezen. En hoeveel reden wij hebben om die te vestigen, toont ieder blik, dien wij werpen op Frankrijk. Onze legers, onze vestingen , onze rivieren zullen een algemeefi gevaar, en dat als 't ware de lucht vervult, niet van ons afwenden. Maar ons zedelijk, ons constitutioneel te versterken, ja onverwinnelijk te maken, dit hangt van ons af. In onzen tijd beslist physische overmagt op den duur niet meer, doch heeft een klein volk met een zwak politisch gestel en karakter alles te duchten. Men moet werken zoo lang het dag is, en wij hebben, tot eene grondwetgeving, nooit een beteren gehad.

Lelden,

24 Angnstus 1839.

Sluiten