Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Journal van Raepsaet 1 ontving. Het vergunt een blik in de werkplaats, waarut< de beschrijving der Grondwet v. 1815 voortkwam. Raepsaet was eenzijdig, maar opregt. Zijn gezigtspunt ten aanzien van België was 't zelfde, dat Hogendorp, bij het schrijven der Schets, had voor Noordnederland. Zijn verhaal is niet onbelangrijk, schoon over 't algemeen op verre na zoo belangrijk met, als men zou ivachten of wenschen. Hij woonde ook de laatste raadplegingen der Commissie, en met name die over de algemeene redactie en het verslag, niet bij. Niet te min heeft het historisch gedeelte der uitlegging door het Journal gewonnen, in zooverre het over de persoonlijke denkbeelden van de leden der Commissie en den loop harer handelingen licht geeft. Men beoordeele het gebruik, dat ik er van, gelijk van het rapport, maakteMen kent vaak aan eene subjectieve of psychologische historie der vervaardiging eener wet een gezag toe, dat zij in mijn oog niet kan hebben. Of de ontwerpers of wetgevers dachten aan al wat in het

>) Journal des Séances de la commission qui par le roi, en 1815, de rédiger un projet de ConstituUo» pour le Royaune des Pays-bas.

Sluiten