Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3, 4.

Voorschriften omtrent eene onderverdeeling der provinciën, welke door de Staatsregelingen v. 1798 art. 5, 7. v. 1801 art. '22, v. 1805 art. 11, en v. 1806 art 13 1 als beginsel was vastgesteld, tot welks uitvoering eene wet noodig scheen, waren uit de Grondwet van 1814 reeds weggelaten. Onze Grondwet heeft slechts in één opzigt dergelijke onderverdeeling verordend bij art. 133.

4r£_ 4_10. Van de inwoners.

Art 44. Bescherming van persoon en goederen gelijk voor allen, die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, ingezetenen of vreemdelingen.

Het artikel is nieuw. Het wordt in geene onzer vroegere Staatsregelingen aangetroffen, hoewel het met een oog op art. 9 der Staatsregel, v. 1798 3 kan zijn ontworpen. In de overige europische Grondwetten ontbreekt zulk een constitutionele grondslag van het vreemdelingenregt insgelijks, behalve in die van Frankrijk v. 3 Sept. 1791 4, van Polen v. 3 Mei 1791 a

') Vergel. de wet v. 13 April 1807. art. 3. p-n-

!) Art. 4. Allen die zich op het grondgebied van het Kyk bevinden, het zij ingezetenen of vreemdelingen, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en

s) leder ingezeten der Bataafsche Republiek heeft aanspraak op de bescherming van persoon en goederen.

4) Tit. VI. »Les étrangers qui se trouvent en Franc© sont • soumis aux métnes lois criminelles et de police que les citoyens "francais, sauf les conventions arrêtées avec les puissances etran■gères : leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte sont

»également protégés par la loi." ,

') Chap. IV. Voulant encore encourager, de la mamere ia

Sluiten