Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 4.

a «.-Pt die de vreemdelingen eenvouvangen door ee ^ inkomst, tot opgave van hun-

dig verpligt, bij nu af>i-0Zen of te kiezen ver-

nen naam en van hun g yoor (ien Secreuris van blijfplaats; en om, g P < Ilieuw te worden Staat te verschijnen, ten ein v

geregistreerd'. Engeland de Alien-

Op de eigen aan«atepgeocraa. der React te weeg bragt, had Provincien, zonder den

') Staplet. ibid. p. 182. 7 Ge°ge1Jgt C'i826. ^166 sq. regUUation of aJe^ov -Nednenrl jaarb. 1792. p. 1406 sq.) en

van 16 Nov. 1792. (ibid.£ 1415 Qct im. (ibid. p.

3) Aanschrijving van Holtana ' ^ (ibid. p. 1412 sqq.): 1349 sq.); Publ" v' ^LbUek — als een commercteerende dat, hoezeer - d^ V die'ziu op een vreedzame en onStaat, alle ^^ZTjJrds begeven, heeft geadmitteerd,

noodzakelijk maken. 2afce« m £«ropa ,n

Dat de tegenwoordige staat ^ !n rfe nabuurschap

algemeen, en hetgeen ,, VOorgevallen, al reeds

Jn deze Republiek mel\^Ue Vreemdelingen naar deze

eene meer dan 9aanhoudendheid blij ft veroorLanden veroorzaakt je menigte als de verschillende

zaaken, van welken, .,preischen; ten einde daardoor

relatien deze voorzorg dadelyk ^ ^ ^ ongelimiteerde

voor te komen ordre binnen deze Provincie, als

admissie, zo voor de goede or d U gm ze\ce, Wen

voor het belang van zodamge «rwm ^ y ^

kunnen proflueeren. Z. g ^QV (ibid. p. 14o0 sqq•)

(ibid. p. 1461 sqq.); van Zeeland v.

Sluiten