Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 4.

In Frankrijk, waar men door geen constitutionele bepaling, als die van art. 4, gebonden is, heeft het Gouvernement evenwel zijne toevlugt genomen tot de wetgeving, om de magt te vestigen, welke de wet v. 21 April 1832 1 voor een jaar, en bare vernieuwing sedert telkens voor denzelfden tijd of voor twee jaren gaf.

Tot uitlevering van vreemdelingen heeft ons (Gouvernement, blijkens onderscheidene stukken s, zich

steeds bevoegd geacht.

De vraag is ook hier: kan de ingezeten worden uitgeleverd ? De Kroon heeft dit eens aangenomen bij het° Tractaat met Hannover v. 23 Aug. 1817 art. 3. Dan het is, geloof ik, regtstreeks in tegenspraak met art. 165 der Grondwet3, ten zij de wet den ïngeze-

l) Art 1 Le Gouvernement est autorisé a réunir, dans une on pluaienrs villes qu'il désignera, les étrangers réfugiés qui

résideront en France. . „„

Art. 2. Le Gouvernement pourra les astreindre a se rendre dans celle de ces villes qui leur sera indiquée. II pourra leur enjoindre de sortir du royaume, s'ils ne se rendent pas k cette destination, ou s'il juge leur présence susceptible de troubler

1'ordre et la tranquillité publique.

Art. 3. La présente loi ne pourra ètre appliquee aux étranjrers réfugiés qu'en vertu d'un ordre signé par un mimstre.

Art. 4 La présente loi ne sera en vigueur que pendant une année, k compter du jour de sa promulgation. Zie le Momtewr 31 Mars 1833 p. 905 sqq.; Supplém. au Monit. 15 Mars 1836

D ^Circulaire van den Procureur-Generaal bij het Hoog Geregtshof in 's Hage v. 30 Dec. 1815 ; Circulaire van den Minister van Justitie v. 22 Oct. 1819 ; Koninklijk Besluit v. 1 Sept. 1827 , bij H. P. Kluit, de deditione profug. p. 182 sqq.

') Evenzeer als men in Frankrijk gelooft, dat het keizerlijkdecreet v. 23 Oct. 1811 strijdt tegen art. 53 der Charte. z. Rauter Traité du droit crimin. § 55.

Sluiten