Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 6.

zondere stukken van voüttische bevoeg afzonderlijk

:o°oSllenrdfer twee stukken ^T. 18U

Bij onze Staatsregelingen vóór dewo

waren: Jnon rpcels der stemgeregtig-

Hierin komen overeen, terwijl

Grondwetten met de on . dheid Van deelneming

zij bet stemregt en J®^,..k\estuur behandelen en

aan provinciaal en p aigemeen lidmaat-

van

belast met het opsteUen de ^ het begrip

leiddraad harer overwe^D°1 zijde. Zij kent, bevan Staatsburgerschap geheel ter zij

•—— , rfe bevoegdheid om deel

T£Tal:%rZ'Ll „ ,.«•* '

, » WS 5 SSSfS

Lett. A.behoor. SÖ5'« " '•

tarfSÜ W« ,17 April 1807. (Ver*»»- '• '• het Koniogrijit Huil. II p. 1* s<i1 !

Sluiten