Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 6.

j ,p reeeling dezer stukken zoowel buijr <Treo»a«tI L buiten de gewone we.gev.ng,

'feTket den weg. waarop men in 1815 kwam tot

vaststelling van art. 6: {n de steden en

De oefening van he ^ bevoegdheid om

la, platten lande, >» plmUelfke be-

* ***** m *****

reglementen T"r'''- nie, aitge(jrukt bij de

getrokken uit hare bijzondere

uronuwci - nmtschreef den gemeenen gronu:»»»

r't^n,0^—ngg van he, stemregt

over het platte landj. ^ 0 der Grondwet v. 1815

De regeling, drieërlei reglementen:

van sprak, werd beva ^ ^ der noor.

1- die vou'.1 Tan. 1824, en voor Amster-

delijke provinciën deze\fde dagteekening;

dam in 'tbyzondei 7{,Tnpnstelline van de Staten y. die omtrent de vriesland in

der provinciën van 30 Mei l»*> e

bestuur ten platte» iande van 23

Julij 1825. reselin® van het stemregt en

TerWljlmendheid om deèlte nemen aan de prorincia,: eT^tsehjke ™

^ogendor^en 'de°Grondwet van 1814-, men bekraeh^ Z, de aanleiding in Hogend. Bijdr. VIII. P- 208.

Sluiten