Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 31, 32.

art. 47' werden tot het domein van de kroon gebragt een paleis in den Haag, het paleis in het Haagsche Bosch, en het domein van Soestdijk.

De verordening der Grondwet v. 1814 art. , getrokken uit de Schets van Hogendorp art. 9, dat. een zomer- en winterverblijf voor den Souveremen Vorst in gereedheid zou worden gebragt en onderhouden . ontving door ons artikel. zoo als natuurlijk was, uitbreiding, maar tevens beperking, in zooverre het maximum der jaarlijksche Landsuitgave ten behoeve van dat onderhoud werd omschreven 3. ken maximum, op het verlangen van de Afdeelingen der Tweede Kamer, tot de helft verminderd door de wet v. 4 Sept. 1840 art. 2*.

Art. 325. Op dit punt zeer afwijkende van de

l) Het domein van de kroon zal bestaan : , . ^

ln de eerste plaats: uit een Paleis in den Haag , hetgeen tot een verblijf van het koninklijk huis bestemd zal zijn. In de tweede plaats: uit het Paleis mhet Hangsche Boself In de derde plaats: uit het domein van Soestdijk. t*. net laatste gedeelte van het artikel boven bl. 72 noot ó.

En er wordt wijders een behoorlijk zomer- en winterverblijf voor Hem in gereedheid gebragt en onderhouden.

Vergel. Raepsaet, Journal, 1. c. p. 98. 114

4) Stbl n'. 54. Vergel. Handelingen, bij Belinfante uitgegeven, I, p. 40. 66. 82. 108. 165. 201. 265. . ') Art 32. De Koning, mitsgaders de Prinsen en Prinsessen van zijn Huis, zijn vrij van alle personele lasten en beschreven middelen, met uitzondering van de■ teiponding. De gebouwen, tot hunne woning of geDruiie bestemd, zijn van de verponding ontheven.

Geen vrijdom van eenige andere belasting wordt door hen genoten.

Sluiten