Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 36 , 37.

trekken van een huwelijk, is er, ten gevolge van het voorstel van Hogendorp in de Commissie v. 1815, bijgekomen 1.

Hogendorp stelde ook in die Commissie voor, aan Prins Frederik eene vergoeding toe te leggen voor den afstand zijner regten op de nassauscbe erflanden ; daar het Groothertogdom Luxemburg, voor die landen verkregen, ingelijfd zou worden in het Rijk. Doch de Commissie besloot, de schadeloosstelling over te laten aan de wet 2.

DERDE AFDEELIN6.

VA5 DK VOOGDIJSCHAP DES KOKINGS.

Art. 37 3. Het tijdstip der meerderjarigheid, behouden uit de Grondwet van '1814 art. 19 en de Schets van Hogendorp art. 16, komt overeen zoowel met de bepaling der Constitutie van 1806 art. 23, als met die van de verordeningen der onderscheidene Provinciën na den dood van Prins Willem IV *.

') Z. de aanmerking in het Rapport van de leden der Statengeneraal, bij (de Geer) Anteced. p. 205. Raepsaet, Journal, 1. c. p. 98. 114, 115. Yergel. boven op Jrt. 32 bl. 79.

:) Zie Raepsaet, Journal, 1. c. p. 98. 114. 158. Rapport der Commissie p. 12. Journ. de la Haye, 13, 20 et 21 Janv. 1841.

3) Art. 37. De Koning is meerderjarig als zijn achttiende jaar vervuld is.

') Z. onder andere die van Holland v. 10 Febr. 1752 (Ned. Jaarb. 1759, p. 41 sqq); van Utrecht van 1754 (ibid. p. 321 sqq.); van Zeeland v. 1756 (ib. p. 752 sqq.).

Sluiten