Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 42, 43, 44.

VIERDE AFDEELING.

YAK HKT REOBSTSCBAP.

Art. 42—44 '• Bij de wetgeving van 1747 en de Constitutie van 1806 waren voogdij en regentschap

n Art 42 Gedurende de minderjarigheid van den Koning wordt het Koninklijk gezag waargenomen door eenen

Deze Req ent wordt door den reg er enden Koning en de Statera-Generaal in eene vereenigde ntUng der beide

Jsz wrs.'rs ><»

het Reaentschap, tot des Konings meerderjarighetd toe Art 43 9 Wanneer bij het leven van den overleden Koning 'geene schikking omtrent het Reg entschap isge-

rï£S£ dZttdZtSgaadTd eTIaZengesteld,

Jr77/ T

de beide Kamers der Staten-Generaal tn handen van den

voorzitter den navolgenden eed af:

.Ik zweer trouw aan den Konxng;dat tk voorts oin de waarneming van het Konmkhjk gezag, zoo «lange de Koning minderjarig 'S 0oo laWe de „ning buiten staat blijft de regermg waar te ne 0Men) de Grondwet van het Ryk steeds zal ond houden en handhaven, «« dat ik daarvan by geene

,,gelegenheid, of onder geen ^^fnlan af fnaamd, zal a/wijken of yedoogen dat daarvan af-

«geweken worde.

Sluiten